‌یحیی طين‌محمدی از مذاب‌چدن مستثنا قطع شد/ اختلافات ماسلف کار بنفسه را کرد

[ad_1]

قولنامه سرمربی تیم كشتي مذاب‌چدن اصفهان با این مجمع نكول استرداد شد تا اختلافاتی که از ديرين هستي نفس داشت تاثیرش را دروازه اندر این تیم بگذارد.

به مقصد براي اعلام گزارشگر نيكي و عتاب، گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع سعید آذری مدیرعامل كلوپ گداختگي حديد زنجير با یحیی خاشاك محمدی سرمربی این تیم صباح امروز تو حالی به قصد تتميم رسید که دروازه اندر پایان این ميتينگ،  فك بريده همکاری زمين لاي محمدی با مذاب پولاد عهد اندازه شد. 

بوسيله سوگند به ديدن می دسته اختلافات پيش بین مدیرعامل و سرمربی تیم كارگزار اصلی این جدایی بوده است. 

تراب‌محمدی طی كورس دور سالی که مدخل سرپوش گداختگي‌چدن حيات تاخت مرحله پيروز شد با این تیم قهرمانی ساتكين حذفی را به منظور با يد ارتباط آورد و اجازه درحضور مدخل سرپوش انتظار‌های لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند.

[ad_2]