۱٫۲ پيكر خمیرمرغ غیربهداشتی تو بلد فیروزکوه کشف شد

[ad_1]

به قصد اعلاميه خبرگزاری تسنیم به طرف شيريني گزك از پایگاه خبر رسانی دامپزشکی استان تهران، سخي شایان چه سرپرست تنسيق دامپزشکی كوره فیروزکوه با ذمر آوند شرط این اطلاع اظهار داشت: توقیف و زايل عرضه كردن بسته ۱۲۰۰ کیلوگرمی خمیر پرنده غیربهداشتی و غیرمجاز باب بلد فیروزکوه درون یک عملیات مشترک با درحضور دايره دامپزشکی، نیروی انتظامی و دايره تعزیرات حکومتی خاتمه شد، این بار از یک از شهرستانهای جنوبی استان تهران به مقصد براي نيت مطلوب استانهای شمالی کشور مدخل سرپوش زمان حال و ماضي بارداري و توزیع حيات.

وی با تلويح به قصد شيوه کشف این بسته لحم غيرمجاز و غیرمجاز حرف: با دریافت گزارشی مبنی نيكوكاري تاويل بردن غیرمجاز یک بسته لحم از مسیر محورهای مواصلاتی بلد فیروزکوه به طرف یکی از شهرستانهای شمالی کشور، پیگیری فصل فقره به طرف‌كوه طور ویژه مدخل سرپوش حكم کاراداره دامپزشکی فراغت گرفت.

این منصب مسئول درون بقا ، به منظور با متد سرپرستي صلاح طاعت بخشش کامیون‌های ترابري جال و كالا‌های دامی، اظهار داشت: بسته ترابري لحم الزاما باید دارای مجوزها و گواهی چسبيده دامپزشکی درب فقره لمحه مدت نوع كالا که ترابري می شود داشته باشد و با بررسي کامل دامپزشکی بارداري و جابه اطاق گردد درب غیراینصورت بار به سوي شهرت غیرمجاز و غیر بهداشتی تلقی می‌شود.

وی تصریح کرد: با رعایت کلیه شرایط جابجایی دواب و فرآمورده‌های دامی، این امور داخل جهاز قرنطینه اداره دامپزشکی که یک دستگاه نظام آنلاین است مرقوم و تایید تخلیه می‌شود.

سرپرست موسسه دامپزشکی كوره فیروزکوه با تاکید صلاح طاعت بخشش اینکه کلیه کامیون‌های آبستني جال و توليد های دامی باید تمامی شرایط بهداشتی را رعایت کنند، اعلام کرد: درون کشتارگاه‌ها و مراکز توزیع، کامیون و بار ساعت وساطت كردن ازطريق مسئولان فنی کنترل و بررسی می‌شوند.

وی بابیان اینکه برای نيست‌سازی این بار خمیر لحم طاير غیرمجاز، نحو امر سمت قضایی كوره فیروزکوه قبض شده است افزود: بی‌تردید كارزار جدی تمشيت دامپزشکی با موردها اینچنینی ترسيم مهمی مدخل سرپوش تندرستي بهبود و امنیت غذایی سازمان خواهد داشت.

شایان ولو درب پایان با تاکید نيكي اینکه تولید خمیر پرنده باید نيكي بالذات معيار‌های اداره دامپزشکی روي می‌گیرد، تفهيم کرد: اگر بسته‌ها فاقد معيار بايست باشند خوبي بالذات رسم منبع محل رجوع عالم قضایی رابطه اتصال به قصد امحاء و نابود سازی حين عمل می‌شود.

انتهای پیام/

[ad_2]