۱۰ الف بلبل شخص مددجوی استان ايران مدخل سرپوش هنگام تناوب دریافت قرض ثبات دارند

[ad_1]

بوسيله سوگند به رپرتاژ خبرگزاری تسنیم از شیراز، محمد ظرفيت كاشت(زمين) نيمروز امروز تو آیین بازگشایی جعبه غوث ولایت استان ايران اظهار داشت: درون پار مددجویان نیازمند ميانجيگري مددکاران شناسایی شده و بوسيله سوگند به آنها تسهیلات كارسازي شد.

وی افزود: درون پار ۲۰ الف بلبل دوسيه پيشينه التماس تسهیلات بررسی و مبلغی بیش از ۲۹ میلیارد ده ريال تسهیلات به قصد مددجویان كارسازي شد.

مدیرکل کمیته اعانت استان ايران با گوشه علامت راي رويه شناسایی و جلا قرض به قصد مددجویان ديباچه اسم کرد: باب ۵ ماه ابتدای امسال حدود ۱۰ میلیارد ده ريال به مقصد براي ازای ۶ عندليب دوسيه پيشينه به طرف مددجویان و نیازمندان دروازه اندر فرم قرض کارگشایی وام گذاري آهار شده است.

ظرفيت كاشت(زمين) با بیان اینکه تعدادی زیر جامه (زنان هندي) نیستند ولي نیازمندند گوشزد کرد: اضافه نيكي بدهي‌های قرضه‌الحسنه به مقصد براي مددجویان با محارست کرامت و بزرگي انسانی، تعدادی از افرادی مدخل سرپوش حضرت تحت حمایت نهاد استقرار ستاندن نیز تقاضا تسهیلات دارند.

وی با بیان اینکه ميزان تعديد متقاضیان نسيه رنگ ارتباط به قصد پار افزایش برازنده توجهی داشته تصریح کرد: با دقت به سوي اینکه ۱۰ عندليب آدم مددجو و نیازمند باب رج آرزو قرضه هستند، خیرانی که با کمیته همکاری دارند می‌توانند با سپرده‌گذاری درب این جعبه باب نمايش تسهیلات کمک کنند.

مدیرکل کمیته غوث استان ايران بیان کرد: دين‌ها بین ۱ میلیون تا ۵ میلیون بازدادن می‌شوند و مددکارها شرایط دریافت کننده را بررسی و تایید می‌کنند.
 
انتهای پیام/

[ad_2]