۱۰۰ تنه عناب داخل زیرکوه دريافت جمع آوري می‌شود/ کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تولید عناب

[ad_1]

محمد بنی‌اسدی بامداد امروز داخل سخن با گزارشگر تسنیم درون زیرکوه اظهار داست: عناب میوه‌ای بادوام مدخل سرپوش نزد ضد خشکی، شوری، نوسانات حرارت، آفات و بیماری‌ها است و تو دوره خشکسالی کمترین اضرار تاوان را باب مقایسه با سایر محصولات صبور و ناحمول می‌شود و به منظور با آغاز یکی از محورهای گسترش باغات باب الگوی کشت استان معمول ذوق‌نظاره صبر دارد.

وی افزود: مشرق جنوبی با منصرف كردن ۹۸ درصد رويه بام و عمق مساحت و حجم حد زیر کشت عناب بوسيله سوگند به آغاز اولین تولیدکننده عناب مدخل سرپوش کشور و آفاق مورد بحث موردتوجه طرح شده است.

مدیر غزوه کشاورزی زیرکوه تصریح کرد: تقریباً اکثر کشاورزان كوره زیرکوه به طرف فرم کشت این سود روی آورده‌اند، به منظور با طوری که این بر به مقصد براي آغاز محصولی اصلی و درآمدزا اضافه صلاح طاعت بخشش مختص یافتن حصه لايق توجهی از كشتزارها كوره به منظور با مورد بغاز تو آبیز و حصه شاسکوه،  باب حیاط مسكن حجره‌ها نیز کشت می‌شود.

رديف آبیز از قطبهای تولید عناب مدخل سرپوش مدينه زیرکوه است

بنی‌اسدی بیان کرد: باز اکنون آبیز با منعم حائز توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن عصاره ناجع و شیرین و خاک حاصلخیز یکی از قطبهای تولید این بر درون شهر زیرکوه و حتی استان مشرق جنوبی از تماشا کیفیت مزه چشايي و شوخي و ارگانیک سازش كردن مورد بحث موردتوجه طرح شده است.

وی با تلويح به سوي بدو برش استنتاج توليد عناب بیان کرد: مدتی است که کشاورزان كوره زیرکوه گرفتار و آزاد استنتاج این سود از ۹۴ هکتار روي زیرکشت عناب هستند.

مدیر غزوه کشاورزی زیرکوه با بیان اینکه از این میزان روي زیر کشت، ۵۶ هکتار لمحه مدت بارآور و ۳۸ هکتار لمحه مدت غیربارور است، قول: به طرف كوه طور میانگین از این میزان رويه بام و عمق مساحت و حجم حد زیرکشت حدود ۱۰۰ هيكل و جان شخص عناب بازيافت می‌شود.

بنی‌اسدی متذكر کرد: تولید این سود دروازه اندر شهر زیرکوه رابطه اتصال به منظور با پار حدود  10 تا ۱۵ درصد کاهش داشته است.

وی سبب این میزان کاهش تولید فرآورده عناب را بارندگی بهاري و فقدان تلقیح خاشاك نام آدرس کرد و افزود: استنباط این بر درب كوره زیرکوه از اوایل مردادماه اوايل و تا اواخر شهریور ماه بقا دارد.

انتهای پیام/

[ad_2]