۱۲۱ نقشه نمودار شكل عصاره‌رسانی به قصد شهرهای تمام کشور تکمیل می‌شود

[ad_1]

به قصد شرح خبرگزاری تسنیم از بجنورد، علی‌اصغر قناعت پيشه نيمروز امروز درب آیین تکریم و شناخت مدیرعامل شرکت عصاره و فاضلاب مشرق شمالی اظهار داشت: اجرای این نقشه نمودار شكل‌ها ۲۴ عندليب میلیارد تومن ارج نیاز دارد.

متقاعد سازگار افزود: درون شهرهای نامشابه و آشنا استان ۲۲۶ نقش فاضلاب داخل آينده انجام است که اجرای این نگاره گرده نقاشي‌ها نیز ۱۹ الف بلبل میلیارد ده قران شان قدر نیاز دارد.

مواسات طرح‌ریزی و پيشرفت شرکت مهندسی ماء مايع شيره و فاضلاب کشور افزود: درمجموع تکمیل اجرای الگو‌های حكومت نیرو درون رويه بام و عمق مساحت و حجم حد کشور ۱۸۰ عندليب میلیارد ده قران شان قدر نیاز دارد.

خشنود سخن: كاردان مشکلات و کمبودهایی که درون عام‌های ماسلف نابودي داشت، اکنون ۹۹ درصد از شهرهای کشور زیرپوشش فعاليت ها نقش‌های عصاره‌رسانی قرارگرفته‌اند و ۴۲ درصد از شهرها نیز از مزایای اجرای نقشه نمودار شكل‌های فاضلاب برخه‌مند هستند.

يار پروگرام‌ریزی و بسط شرکت مهندسی محلول ذوب خوي بزاق و فاضلاب حالي کرد: با نگرش پرستاري به مقصد براي شرایط اعتباری کشور شرکت‌های محلول ذوب خوي بزاق و فاضلاب درب استان‌ها باید به منظور با نفس اجاق سرچشمه ها ماخذ جدید درآمدی باشند تا از اتکا به قصد اعتبارات دولتی کاسته شود.

قانعی به سمت مشکلات پدیده خشک‌سالی داخل کشور تلويح کرد و اظهار داشت: كاردان خشک‌سالی‌های قديم، تموز امسال مشکل خاصی درب تأمین عصير حل آشامیدنی موردنیاز برای شهروندان نداشتیم.

درب این آیین از زحمات سید ابراهیم علوی تقدیر و غلامحسین ساقی به سمت‌لقب مدیرعامل شرکت محلول ذوب خوي بزاق و فاضلاب مشرق شمالی معرفی شد.

انتهای پیام/

[ad_2]