۱۴ اجرای تماشاخانه خیابانی همزمان با هفته تدافع پاك درب شیراز برگزار می‌شود

[ad_1]

مهدی پارسایی مدخل سرپوش حرف‌وگو با گزارشگر تسنیم درب شیراز با تلويح به سمت همکاری حوزه هنری با دیگر نهادهای فرهنگی برای گرامیداشت هفته تدافع سبوح اظهار داشت: ۱۴ اجرای تماشاخانه خیابانی برای این هفته داخل شیراز دروازه اندر نگرش زعم عبوس شده است که مجاهدت شده داخل مناطق محظوظ و کم بهره ور شهر شیراز ايفا به جريان انداختن شود.

وی با بیان اینکه این ۱۴ انجام داخل حقيقت ۲ نمایش ماوقع مساله اصغر گروسی است، قول: این ۲ نمایش با قضيه مدافعه و تك پارسا به طرف موعد ۷ يوم دوره دروازه اندر ۱۴ ناحيه كانون شیراز ايفا به جريان انداختن می‌شود تا یاد و حافظه این زمان مدخل سرپوش یاد عوام حي شود.

ياري فرهنگی حوزه هنری استان ايران افزود: اضافه نيكي این ۷ طرح جشن‌ای نیز باب جاها نامشابه و آشنا شهر دروازه اندر بستان پارك باغ‌های شیراز برگزار می‌شود که ملازم با شام ياد يادبود، روایت‌گویی از كارزار كشت وكار كاسبي و تدافع اقدس و موسیقی و موسيقي نظامي رژه نظامی است.

پارسایی با بیان اینکه هفته تدافع قدوس وقت درنگ مناسبی برای تجلیل از ایثارگران است، گوشزد کرد: درب تمامی این جشن‌ها از ایثارگران و رزمندگان كل سرگذر اعتنا تقدیر و تجلیل می‌شود.

وی با حكم به طرف همکاری نهادهای فرهنگی مدخل سرپوش اجرای این پروگرام‌ها تصریح کرد: حوزه هنری استان ايران، بسیج هنرمندان، بنیاد نگهداري پشتيباني نوشته ها پيامدها و توزيع انتشار سنديت استحقاق‌های تدافع مفدس و كمك هم دستي فرهنگی شهرداری شیراز باب اجرای این طرح‌ها همکاری دارند.

انتهای پیام/

[ad_2]