۱۴۰ میلیارد ده ريال تسهیلات حمایتی به منظور با واحدهای صنعتی باغ صيقلي صافكاري شد

[ad_1]

به سوي خبر خبرگزاری تسنیم از گرگان، خوشي صادقلو نيمروز امروز باب مجمع زمره اضافه مدیران خبرگزاری‌های استان بوستان و شماری از خبرنگاران اظهار داشت: درب تن تسهیلات آبرو تولید تاکنون یک‌الف بلبل و ۶۰۰ منفرد تولیدی دروازه اندر استان باغ مندرج كتابت‌عنوان کرده‌اند.

وی افزود: ۷۱۰پرونده بررسی و به منظور با بانک‌های كارگزار استان معرفی شده‌اند و ارج تعیین شده برای واحدهای تولیدی استان از ۴۲۲ میلیارد تومن به سمت ۷۴۴ میلیارد ده قران افزایش یافته است.

حاكم گلزار تصریح کرد: تاکنون ۱۴۰ میلیارد ده قران به قصد ۹۹ فرد تولیدی تسهیلات نمايش شده و مشکلات بیش از ۱۰۰ منفرد تولیدی مدخل سرپوش کارگروه تسهیل و مدافعه حل سدها تولید ازبين بردن شده است.

صادقلو مبالات به قصد مبحث ها صرفه جويي مقاومتی دروازه اندر استان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: استان گلزار یکی از پركار‌ترین استان‌ها درون حوزه قناعت مقاومتی است و مدخل سرپوش اعطای تسهیلات تداول تولید سومین استان باب روي کشور است.

وی افزود: درب گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع کارگروه تسهیل صلاح طاعت بخشش تشکیل کمیته نظردوختن مراقبت سمت راستی آزمایی عرضه تسهیلات بانکی تاکید شده ازچه که برای نمايش ۶ درصد یارانه باید تولیدکنندگان تسهیلات را داخل مسیر واقعی فايده ستاني و زيان کرده باشند.

حاكم بوستان همچنین با حكم بوسيله سوگند به ۲ سیلاب اخیر، اظهار کرد: نقش بررسي ها مدیریت مشروح سیل که مدیریت شط‌ها نیز بخشی از دم است تامين شده وليك اجرای حين نیازمند تخصیص اعتبارات است.

صادقلو با بیان اینکه مدیریت آبی تمام استان باید با نگرش پرستاري به سوي اقلیم ساعت جدا دیده شود، قول: مدخل سرپوش برخی مناطق کشور درست كردن بستن توجیهی ندارد ولي تو بوستان به سوي دلیل شیب زود زبردست، بارندگی های مكان ای و زمانی باید سدسازی تقویت شود.

وی افزود: درون این موعد مانع آب بند زرین طين را به سمت صرفه برداری رساند و همچنین پیشرفت بند مسدود نرماب را از ۲۷درصد به مقصد براي ۶۳درصد رسانید و همچنین رقابت كردن (درقيمت و فروش) مسدود كردن حايل چایلی مهیا شده است.

حكمران باغستان یادآور شد: دروازه اندر شرایط فعلی باید شیب‌بندی رود ها تصحیح شود و نباید از شط‌ها صرفه‌برداری ادا شود.

حكمران بوستان با ايما به طرف خسران وارده از سیلاب اخیر، تصریح کرد: خسارات استان همجوار بسیار وسیع‌نمناك و خشك باطراوت از خسران وارده به منظور با استان باغ است و خسارات باخبر به قصد استان باغ ۳۰ میلیارد درون بهره كشتزارها کشاورزی و مسكن حجره‌ها و ۱٫۲ میلیارد تومن تو طريق بوده که معلوم است از جايگاه مادينه ۱۰ و ۱۲ که وابسته منسجم به قصد مدیریت آشوب است، تامین می‌شود.

حكمران گلشن با استعاره بوسيله سوگند به اقدامات چهره عبوس مدخل سرپوش کریدور ریلی ایران، ترکمنستان و قزاقستان اظهار کرد: ۲۶ درصد اجرای این الفبا حديد زنجير درب ثروت تدبیر و امید عاقبت شد و مسلماً هنوز ثمن افزوده این عريضه آنگونه که باید شکل نگرفته است.

وی افزود: خوشبختانه امسال صادرات استان ۳۷٫۷ افزایش یافته که بخشی از لحظه عاقبت این نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه ریلی است و دروازه اندر این راستای تو زمان حال و ماضي صنع بنا كردن ۴ کیلومتر حروف عریض دروازه اندر اینچه بيرون هستیم.

صادقلو با تاکید خوبي اهمیت مهاجرت ۵ صوم امساك وزیر کشور به طرف باغستان، اظهار کرد: رحمانی فضلی وزیر کشور داخل این مهاجرت داخل نواحي امكنه نامشابه و آشنا استان زي یافت و درون دیدار با دهیاران، شوراها و شورای اداری، حيث انگيزه‌گیری عزيمت خويش را گسترش استان نهاد استقرار دادند.

وی قول: جمله مسائل استان درون بسته‌ای تدوین و به سوي وزیر کشور تقدیم شد و وی ميثاق دادند پیگیری‌های ضرور دروازه اندر هیات طالع تمكن، داخل بین وزرا و حكومت کشور را برای مسائل توسه‌ای استان ادا دهند.

حاكم گلشن با ايما به سمت طرح سخنرانی رئیس همگي سابق تو گرگان، حرف: درب زمان و پهنا بخت تدبیر و امید ۵۳۰ نطاق و كم حرف به طرف باغستان آمده‌اند و با اجرای هنجار بدون هیچ مشکلی سخنرانی خويش را ادا داده‌اند.

وی افزود: به مقصد براي عنوان هستي حكومت هیچ محدودیتی برای سخنرانی وی بود ندارد وليك عموم باید به طرف مرتبه حسابّهنجار آبرو بگذارند و تابع هنجار باشند.

انتهای پیام/

[ad_2]