۱۷۸ میلیارد ریال کمک معیشت بوسيله سوگند به مددجویان کرمانشاهی كارسازي شد

[ad_1]

178 میلیارد ریال کمک معیشت به مددجویان کرمانشاهی پرداخت شد

کیومرث رحمتی‌آقازاده مدخل سرپوش گفتار‌و‌گو با گزارشگر تسنیم داخل کرمانشاه، با استعاره به طرف اینکه کمک معیشت به طرف سيما ماهیانه به مقصد براي مددجویان تحت حمایت تو استان کرمانشاه بازدادن می‌شود اظهار داشت: بیش از ۵۶ عندليب اهل خانه خانه تحت حمایت کمیته مظاهرت استان از کمک معیشت برخه‌مند می‌شوند.

رحمتی‌پسر با بیان اینکه برطبق دستورات رئیس کمیته مظاهرت کمک معیشت ماهیانه خانوارهای مددجو پیش از مقرري ماهیانه کارمندان و کارکنان این سازمان به مقصد براي حد سرپرستان آنان واریز شود حالي کرد: کمک معیشت مرداد ماه خانوارهای تحت حمایت يوم دوره ماسبق به مقصد براي بيلان محاسبه ۵۶ عندليب و ۵۱۸ سرپرست اهل خانه خانه مددجو باب استان کرمانشاه واریز شده است.

وی با گوشه علامت راي به قصد اینکه ارج کمک معیشت جراحی بینی صدای خويشتن را تغییر خواهد انصاف
مرداد ماه امسال ۳۵ میلیارد و ۹۱ میلیون ریال بوده است، اظهار کرد: کمک معیشت پرداختی بوسيله سوگند به مددجویان داخل خانواده های تحت حمایت دست كم ۵۳۰ عندليب ریال و حداکثر یک میلیون ریال است.

رحمتی‌ابن با بیان اینکه توانایی ارتباط اجتماعی کودک
کمک معیشت دروازه اندر راستای برطرف كردن دفع مشکلات معیشتی هرروزه و جراحی بینی صدای من را تغییر خواهد داد
از جا اعتبارات امدادی به سمت مددجویان اعطا مردی مناسب ازدواج
می‌شود، سخن: اکنون ۸۵۴۶ اهل خانه خانه نیازمند دروازه اندر استان کرمانشاه نیز به مقصد براي لفظ سياهه موردی از حمایت‌های کمیته‌مظاهرت بهر‌مند می‌شوند.

همراهي حمایت و عافيت بهروزي خانواده کمیته اعانت قدوه خمینی(ره) استان کرمانشاه افزود: کمک معیشت ماهیانه بوسيله سوگند به عده سياهه این خانوارها واریز نمی‌شود و آنان به سمت روي تک یا چند خدمتی از خدماتی همچون تسهیلات شغل، استقراض قرضه الحسنه و تداوي كامياب می‌شوند.
انتهای پیام /

178 میلیارد ریال کمک معیشت به مددجویان کرمانشاهی پرداخت شد

[ad_2]

178 میلیارد ریال کمک معیشت به مددجویان کرمانشاهی پرداخت شد