۱۸ الف بلبل مستمری بگیر تحت حمایت تأمین اجتماعی مشرق جنوبی هستند

[ad_1]

مجید درویشی درون حرف‌وگو با گزارشگر تسنیم داخل بیرجند، درباب شمار استقصا مستمری بگیران و بازنشستگان  تأمین اجتماعی مشرق جنوبی اظهار داشت: نيكي بالذات آخرین معلومات حي دروازه اندر سیستم بیمه‌ای استان تا پایان مردادماه امسال عدد بازنشستگان تحت حمایت تأمین اجتماعی داخل استان ۸ عندليب و ۹۷۰ تن هستند.

وی شمار از کارافتادگان تحت حمایت این بنياد را ۷۸۶ آدم نام آدرس کرد و افزود: همچنین باب این موعد مقياس بازماندگان تحت حمایت بنياد تأمین اجتماعی استان ۸ الف بلبل و ۴۵۴ شخص هستند.

مدیرکل تأمین اجتماعی مشرق جنوبی با اشارت به قصد تسهیلات نشان دادن شده به منظور با بیمه شدگان تصریح کرد: بنگاه تأمین اجتماعی با كورس دور نحو تعهدات مخفي موعد به سمت بیمه شدگان نمايش فرمان بري بندگي می‌کند که تعهدات این موسسه نظم و ترتيب مستوي استانداردهای تعیین شده است.

وی تفهيم کرد: این تعهدات بوسيله سوگند به وسیله موسسه نظم و ترتيب بین‌المللی کار و بنگاه بین‌المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده است و بالاترین فراوان زياد این استانداردها را باب خوبي می‌گیرد که چگونگی شكل گيري این تعهدات و نشان دادن خدمت ها به مقصد براي وسیله این دستگاه را هنجار معین کرده است.

درویشی با تلويح به مقصد براي مهمترین تعهدات و فعاليت ها تأمین اجتماعی یادآور شد: حمایت مدخل سرپوش رويارو مصايب، بیماریها و بارداری، مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، خسارت حق الزحمه ایام بیماری، جبران اجرت ایام بارداری، وام گذاري آهار هزینه وسایل کمک پزشکی، کمک هزینه نكاح و کمک هزینه کفن و تدفين و غیره از مهمترین تعهدات و خدمت ها تأمین اجتماعی است.

مدیرکل تأمین اجتماعی مشرق جنوبی با اشارت به سمت ميزان تعديد كوه راه دروا بنگاه تأمین اجتماعی درون استان افزود: درب آينده حاضر ۹ شعبه اصلی و ۹ شعبه اقماری تأمین اجتماعی و یک کارگزاری به سمت بیمه شدگان استان فعاليت ها نمايش می‌دهند.

درویشی با نظر امر به سوي بیشترین شمار استقصا بیمه شدگان تو شهر‌های استان اظهار داشت: بیشترین جمعیت بیمه شده به مقصد براي ترتیب تو شهرستانهای بیرجند، طبس، قاین، نعيم باغ، نهبندان، بشرویه، خلت مترقي تندرست و درمیان هستند.

انتهای پیام/

[ad_2]