۱۸۰ مسند اندازه بیمارستانی جوابگوی جمعیت ۴۰۰هزار نفری ایذه و باغملک نیست

[ad_1]

هدایت ايزد خادمی درگفت‌وگو با گزارشگر تسنیم داخل ایذه،با ايما به طرف مشکلات اساسی شهرستانهای ایذه و باغملک مدخل سرپوش حوزه سلامت و مداوا، اظهار داشت: شما ببینید شهرستانهای ایذه و باغملک با بیش از ۴۰۰ عندليب آدم جمعیت ۱۸۰ تختخواب بیمارستانی دارند که این ارزش مسند اندازه جوابگوی نفوس و پري این ۲ كوره نیست.

وی افزود:فضای بیمارستانهای این ۲ شهر کافی نبوده؛ حتماً از این قضيه نباید گذار کرد که فضای سبز این بیمارستانها که باید ملتزمين بیمار از لمحه مدت تمتع کنند نیز بسیار ضعیف است.

نماینده آدم ایذه و باغملک با حكم به مقصد براي کمبود امکانات پزشکی تو این شهرستانها تصریح کرد: درون بیمارستان مدينه ایذه به منظور با موجب باعث کمبود امکانات و حكماً فنا پزشک و بازگشت کنندگان بیش از فراوان زياد درگیری ایجاد می‌شود و منتها با این عموم مشکل مسئولان حكومت سلامت بی توجهی می‌کنند و هیچ مسئولی تاکنون کار اساسی داخل پيوستگي با حفظالصحه و شفا درب این شهرستانها ادا نداده اند؛ پزشکان مطلع و تازه كار دروازه اندر بیمارستانهای ایذه و باغملک محصور اندك هستند و باید برای کوچکترین آزمایشات به سوي مراکز درمانی شهرهای همجوار احاله کنند این جای نگرانی دارد که درب بیمارستان ایذه یک رادیولوژیست برای ادا معاینات پزشکی نيستي ندارد.

خادمی به سوي تفسیر مسئولان دانشگاه حقايق پزشکی درمورد کمبودهای حاضر این ۲ كوره اشارت و تاکید کرد: تفسیر مسئولان دانشگاه درمورد اینکه براي اينكه پزشک مطلع و تازه كار به سمت این بلد ها مختص نمی‌دهید؟ این است که ایذه و باغملک شهرهای محرومی هستند و من واو چسان می‌توانیم این بخش را حل کنیم؛ آیا باید این ۲ كوره را باب محرومیت نگه داریم؟

وی گفتار: وقتی که مسئولان به مقصد براي این شهرها رسیدگی نمی‌کنند ناكامياب می‌شوند و بنابرين از جاری بي حركت ماندن آرام شدن این مشکلات به قصد تبعیدگاه تبدیل میپ‌شود و این یک خطا بزرگی محسوب می‌شود که مسئولان به منظور با این نواحي رسیدگی نکنند و اظهار نگاه کنند زيرا چونان مدخل سرپوش محرومیت به سوي نوك و دامنه در می‌برند و باید درب بدبختی خودتان سرگشته شوند.

وی تصریح کرد: مسئولان حكومت حفظالصحه،تداوي و درس پزشکی مجاهدت کنند یک بیمارستان مناسب را درون ایذه ساختمان كردن کنند تا اینکه پزشکان مطلع و تازه كار باخبر این كوره شوند و این جای نگرانی دارد که شهرستانی با بیش از ۲۵۰ الف بلبل نفرجمعیت رادیولوژیست ندارد و حتماً خیلی از پزشکان مطلع و تازه كار از كاملاً لب و پوست عقل فكر وسط و اعصاب درب این مدينه هستي نفس ندارد که امیدوار هستیم وزیر حفظالصحه تماشا خويشتن را نیز به قصد این سوق رده متوجه عطف شده کند.

نماینده توده ایذه و باغملک به قصد وضعیت سلامت و چاره فصل دهدز نظر امر کرد و سخن: دهدز یکی از مهمترین بخشهای بلد ایذه است که تقریبا ۷۵ عام پیش با کرج به سوي پاره تبدیل شده وليك بدبختانه دهدز هنوز درب حفظالصحه و دوا خويشتن مانده است که حتی یک سامان بساط جهاز سونوگرافی و مسلماً امکانات آزمایشگاهی درون دم وجودندارد و باید به طرف موجب باعث کمبود امکانات پزشکی با یک كجدم گزیدگی آدم حوزه ی انتخابیه والده اصل گرامي جن و تن نفس را از رابطه تسلط دهند.

انتهای پیام/

[ad_2]