۱۸۳ مصوبه داخل كلاس سوم شورای شهر تبریز/تحلیف ۴ آلت جدید شورای شهر درنتيجه از تعلیق برخی جوارح پرسنل

[ad_1]

183 مصوبه در سال سوم شورای شهر تبریز/تحلیف 4 عضو جدید شورای شهر پس از تعلیق برخی اعضا

به مقصد براي اعلام خبرگزاری تسنیم از تبریز، شهرام دبیری فجر امروز داخل گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع امروز شورای شهر تبریز با اشارت به طرف اینکه تعدادی از همکاران بوسيله میگرن
سوگند به دلیل اصدار کیفرخواست امکان عند مدخل سرپوش جلسات شورای شهر را ندارند، اظهار داشت: عضویت این اندام که دوستان و همکاران شما هستند تا مجال تصمیم‌گیری مرجع ها منب عها قضایی تعلیق هستند و امیدوارم این فصل فقره درنهایت فرجام و بدو مختوم ترحيم به مقصد براي خیر شود.

وی افزود: آقایان نورمحمدزاده، فخرآذر، لطفی و زاهدی برادرانی هستند که از امروز با تحلیف مدخل سرپوش ميتينگ شورای شهر روبرو می یابند، امیدواریم وزنه شورا سنگین شده و نشان دادن فعاليت ها آرایش تابستانه
شهری را مداومت‌ بخشیم.

رئیس شورای شهر تبریز با استعاره به قصد تصویب مبلغ و ورقه شناسايي راي سياهه وقايع بيماري ها محلی درب عام سوم شورای شهر، گفتار: درب پار ۵۵ گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع تو شورای شهر برگزار شد که ۳۸ ميتينگ حين علنی، ۱۵ ميتينگ بالا‌العاده و ۲ گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع غیرعلنی بوده است.

وی بقا نصفت جار: از ۱۸۵ قضيه تصوير زمينه‌شده داخل پار ۱۸۳ مصوبه داشته‌ایم که مثبت نگری اصلی
با سروكار وجه مغموم از ۳۴۵ قضيه مطروحه مدخل سرپوش کمیسیون‌های شورای شهر، ۳۷۰ مصوبه تصویب شده است.

انتهای پیام/

183 مصوبه در سال سوم شورای شهر تبریز/تحلیف 4 عضو جدید شورای شهر پس از تعلیق برخی اعضا

[ad_2]

183 مصوبه در سال سوم شورای شهر تبریز/تحلیف 4 عضو جدید شورای شهر پس از تعلیق برخی اعضا