۱۸۶ طرح با حرمت ۳۵۵ میلیارد تومانی داخل قم گشادن می‌شود

[ad_1]

186 پروژه با اعتبار 355 میلیارد تومانی در قم افتتاح می‌شود

بوسيله سوگند به اعلاميه خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمهدی صادقی نيمروز امروز باب جلسه خبری به سوي بستگي هفته طالع تمكن از گشادن ۱۸۶ برنامه با ارج ۳۵۵ میلیارد تومانی تو قم گزارش قضيه عربده و اظهار داشت: باب ۳ پار فعاليت ها ارزشمندی ميانجيگري طالع تمكن مدخل سرپوش زمینه‌های نامشابه و آشنا پابرجايي اقتصادی و کنترل انتفاخ، الگو تغيير سامان تندرستي بهبود، به منظور با خاتمه رسیدن برجام ارتكاب شده است.

وی با بیان اینکه فرمان بري بندگي‌گزاری درون ديسيپلين آراستگي اسلامی فخر عقیدتی، اجتماعی و ملی است تصریح کرد: درب این فرایند تمام کسی فرصتی پیدا کند باید بداند که پاك از ایراد نیست و باید اذن زاويه داعيه برای سكه داشته باشد، مسئولان باید اشتباهات نفس را بپذیرند و پاسخگو باشند.

حكمران قم با حكم به منظور با اینکه اقدامات اقبال دروازه اندر ۳ پار عمدتاً متکی خوبي ارج برآمدگي بوده که واحد زمان ( روز ۹۲ بیش از ۴۰ درصد هستي و عدم، لقب کرد: امروز این میزان به طرف ۹ درصد رسیده و این جستار سود جهد عامه اعم از بخت، آدم و قسمت قطعه خصوصی بوده است.

وی با بیان اینکه بعد از برجام مثال مقابل هیئت‌های خارجی داخل کشور باب ابعاد سیاسی و اقتصادی بودیم قول: مدخل سرپوش ۳ پار حاضر كوچ رئیس‌همگي و وزرا به سوي قم بوده‌ایم که ۲۷ الگو به تصويب رسيده قبول شده برای استان به مقصد براي‌نديمه داشته ليك جمع اقدامات درب سو تکمیل این تصوير زمينه‌ها است.

صادقی ارتباط موثر زوجین
با بیان اینکه استان قم نظير کشور قبل از عمل جراحی
تو مسیر گسترش دهنه برمی‌دارد، متذكر کرد: سخي تمام موسسه نظم و ترتيب‌ها و نهادها و نیز واگذاری برنامه‌ها به قصد مذاكره خصوصی می‌توانیم درون این زمینه مشي افسار برداریم، باید از زمینه‌های ایجادشده برای برطرف كردن دفع مانع ها و مشکلات درون زمینهٔ سرمایه‌گذاری، تولید و شغل سود کنیم.

حكمران قم صرفه جويي مقاومتی را از مسائل قاموس عمومی برشمرد و دنباله عربده: درب زمینهٔ پیاده‌سازی این واژگان که ابعاد بسيط‌ای دارد، باید عامه آحاد گروه مدخل سرپوش این زمینه مشارکت داشته باشند.

صادقی با تاکید براینکه باید پروگرام‌های گسترش‌ای استان اعم از خدمت ها، گردشگری، تكنيك و گسترش صرفه جويي خُعلامت مدنظر داشت بیان کرد: وسعت بسط دادن واقعی زمانی رخنه می‌دهد که به سوي عامل‌های کوچک و متوسط دل سوزي داشته باشیم، رسیدن به مقصد براي عمران با كنجكاوي به مقصد براي صرفه جويي كم و متوسط امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/

186 پروژه با اعتبار 355 میلیارد تومانی در قم افتتاح می‌شود

[ad_2]

186 پروژه با اعتبار 355 میلیارد تومانی در قم افتتاح می‌شود