۲۰۰ میلیارد ریال برای گسترش دادن گرفتاري تو کهگیلویه و بویراحمد مختصه یافت

[ad_1]

200 میلیارد ریال برای توسعه اشتغال در کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت

مجید محنائی درون گفتار‌وگو با گزارشگر تسنیم تو یاسوج، اظهار داشت:  دروازه اندر راستای محرومیت زدائی، بسط اقتصادی، ایجاد و محافظت كسب حاضر و حمایت از تصوير زمينه‌های اشتغالزا تو نواحي کمتر پيشرفت یافته و روستایی مرافقت رقيمه همکاری بین بانک سینا، بنیاد آب و عسل
علوی و ياري عمران روستائی نواحي ناكامروا کشور با استانداری استان کهگیلویه و بویراحمد داير بسته شد.

وی كنيه کرد: قضيه این درك جريده، اعطای تسهیلات بانکی از جا منبع ها داخلی به منظور با پول ۲۰۰ میلیارد ریال درب كالبد تامین مالی تعدادی نگاره گرده نقاشي درون استان به منظور با كسان حقیقی و حقوقی غني شرایط و كاري باب قسمت قطعه‌های اقتصادی توجیه دار و اشتغالزا است.

محنائی تصریح کرد: پنج درصد از بها منفعت كل خصوص امر تسهیلات اعطایی را بنیاد پیشگیری از مشکلات زوجین
علوی، پنج درصد نيابت مددكاري عمران روستایی و نواحي ناكامكار کشور داخل منطقه ها روستایی و پنج درصد از ارج منفعت را استانداری به سوي خطاب یارانه ضمانت و كارسازي می‎کنند.

يار هماهنگی امور اقتصادی و گسترش دادن سرچشمه ها ماخذ حكمران کهگیلویه وبویراحمد افشا کرد: منفعت تسهیلات درب روستاها به قصد حدس زیاد به سوي یک رقمی و یا حتی زیر سه درصد می‌دسته.

انتهای پیام/
 

200 میلیارد ریال برای توسعه اشتغال در کهگیلویه و بویراحمد اختصاص قبل از عمل جراحی
 یافت

[ad_2]

200 میلیارد ریال برای توسعه اشتغال در کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت