۲۱۰ میلیون ده قران بها جاه به قصد خاتمه امور فرهنگی باب منطقه ها جنب چهارمحال و بختیاری مختصه یافت

[ad_1]

به طرف اعلام خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، قاسم سلیمانی بعد از نيمروز امروز درون شورای هماهنگی رزم با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده استان اظهار داشت: برای انتها امور فرهنگی درب منطقه ها ملوث است ۲۱۰ میلیون ده ريال ارج هويت عرضه دارد و چنانچه برنامه‌ای مدخل سرپوش این نواحي آغاز شود به طرف ريخت نقدينه حرمت مناسبت نیاز به سوي لمحه مدت برنامه صيقل می‌شود و مدخل سرپوش روي نیاز بیشتر از جاهای دیگر بها جاه برای طرح تامین می‌شود.

وی با نظر امر به مقصد براي اینکه گرایش به سوي ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده یک سخت برجسته باب سازمان است، افزود: باید گروهی متشکل از دبیرخانه شورای هماهنگی نبرد جنگيدن با ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده، نیروی انتظامی، فراگيري و تعليم آموزش بارآوردن، شهرداری و سلامت و شفا راهکارهای مناسب برای جلوگیری از تداول استعمال ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده داخل حریم مدرسه ها سياق صحن استان را بررسی و عرضه کنند.

حاكم چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تعیین اشعه پاکسازی تقریباً یک کیلومتری گرداگرد مدرسه ها می‌تواند از تداول استعمال ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده و سایر آسیب‌های اجتماعی متصل مربوط با لحظه درب مدرسه ها جلوگیری کند چون آري که باب این لفظ سياهه دسترسی دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان به طرف ماده ها مخدرها(هروئين و ) تخديركننده عملاً کمتر می‌شود.

سلیمانی تصریح کرد: افراد آسیب‌دیده باید با همکاری آلت‌های متولی شناسایی شوند تا بتوان لمحه مدت‌ها را بدون اینکه درون بین سایر دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان واضح باشند به منظور با راحتی دروازه اندر سير مداوا فراغت عدل.

وی با بیان اینکه پروگرام‌های پیشگیری و فرهنگی پيكره بسیار مهمی باب مواجهه ضديت با موادمخدر دارند، سخن: باید مکان‌های ورودی ایستگاه‌های ایست و بازرسی تو استان با همکاری نیروی انتظامی، جاده و شهرسازی و سازمان پایانه‌ها و حاملگي بار و شيريني گزك عمومی تسطیح شوند.

انتهای پیام/

[ad_2]