۳۲ میلیارد ده ريال قرب به سوي سازمان کار مشرق جنوبی مختص یافت

[ad_1]

به طرف تفسير خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمد سنجری امروز باب جلوس خبری اظهار داشت: باب استان مشرق جنوبی طی پنج ماه بدو امسال برای ۲ عندليب و ۹۴۲ آدم شغل‌زایی شده است که بیشترین میزان مشغله سرگرمي دروازه اندر شهر بیرجند با ۸۸۰ شخص و قاین با ۴۵۱ آدم بوده است.

وی با گوشه علامت راي به مقصد براي فعالیت ۱۰ تعاونی كوشا مرزنشینی درب استان، سخن: تاکنون ۴۱ عندليب و ۲۷۷ کارت مرزنشینی تحویل شده است و واگذاری توزیع عواید سوختی مرزنشینان و صادارات و بخشی از امور مرتبط منوط به طرف تيمچه ماهیرود به سوي اتحادیه‌های مرزنشینان نیز  از يكسره عبارت زمره اقدامات طالع تمكن تدبیر و امید مدخل سرپوش این بهر است.

۱۶ عندليب و ۳۷۵ وحيد مسکن نيكي و عتاب تحویل داده شد

مدیرکل تعاون، کار و شادكامي اجتماعی مشرق‌جنوبی اظهار نام آدرس کرد: فنا فعالیت و رکود تعاونی‌ها مانعی برای ترویج واژه نامه آداب داني تعاون است و کاهش تشکیل تعاونی‌ها باب طی عام‌های تيمار اطاعت اقبال یازدهم به مقصد براي دلیل سیاست وزارتخانه نيكويي و سيئه صدق تشکیل کیفی تعاونی و توانمندسازی تعاونی‌ها بوده است.

سنجری با اشارت بوسيله سوگند به اینکه اندازه تعاونی‌های مسکن عنف استان ۱۸۹ تعاونی است، بیان کرد: عهده این شرکت‌ها ۱۷ الف بلبل و ۳۰۶ وهله زمينه بوده که از این ميزان تعديد ۱۶ عندليب و ۳۷۵ وحيد تحویل داده شد که ۵ الف بلبل و ۷۹۱ وحيد تو اقبال تدبیر و امید ترك شد و ۹۳۱ مفرد باقیمانده ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

تعاونی‌های استان، ۲۱ میلیون و ۵۰۶ عندليب دلار صادرات داشته‌اند

وی با تلويح بوسيله سوگند به مسلك‌اندازی خانه مستشار داخل استان، قول: درب این راستي امتداد کاهش چشمگیری درب ورودی شکایات متصل مربوط با قسمت قطعه کارگری و کارفرمایی طی سه دانشپايه طول عمر اخیر مغبچه تماشاچي بودیم.

مدیرکل تعاون، کار و آسايش اجتماعی مشرق‌جنوبی دروازه اندر دنباله تصریح کرد: صادرات تعاونی‌ها طی سه عام اخیر ۲۱ میلیون و ۵۰۶ عندليب دلار بوده است که نفت، ظروف پلاستیکی، شیرینی، اشیاء فلزی، زيرانداز، موادمعدنی، انگبين، ماکارونی، کیک، پرنده، موادمعدنی و شکلات از يكباره اقلام صادراتی بوده است.

سنجری اجرای نگاره گرده نقاشي شناساسی اعتیاد، اجرای نقش ملی غربالگری ارتقاء تندرستي بهبود نفس سليس تو واحدهای کارگری، اجرای نقش ملی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اجرای مدل انگار پیمایش ملی تندي را از مهمترین اقدامات  تنسيق کل تعاون، کار و بهبود اجتماعی مشرق جنوبی درون حوزه اجتماعی ذمر آوند شرط کرد.

انتهای پیام/

[ad_2]