۳۴ پيكر لحم بلدرچین باب مشرق جنوبی تولید شد

[ad_1]

به سوي اعلان خبرگزاری تسنیم از بیرجند، هاشم ولی‌پورمطلق نيمروز امروز درب دسته خبرنگاران اظهارداشت: درب ۵ ماهه بدو امسال  34 كالبد لحم بلدرچین به قصد نرخ ارج ۴٫۸۵ میلیارد ریال درون استان  صادر شده است.

وی با نظر امر به سمت اینکه این مقدارگوشت درون ۲ فرد پرورشی تولید شده است، افزود: این میزان لحم تولید شده رابطه اتصال به سوي موعد همانند ارزان پار که ۲۷ كس  بوده است، ۲۰ درصد نشو داشته است.

مدیرکل جهادکشاورزی مشرق جنوبی با بیان اینکه از این میزان لحم تولید شده  6.8 كس درب استان استفاده شده است، بیان کرد: ۲۷٫۲ جسم نیز به سوي سایر استانها صادر شده است.

ولی‌پورمطلق با ايما به سوي شماره بهر‌برداران باب بهر تاديب بلدرچین بیان کرد: تو قسمت قطعه تربيت بلدرچین ۳ شخص سرگرم فعالیت هستند.

رويش ۱۰ درصدی تولید لحم شترمرغ باب مشرق جنوبی

وی همچنین با ايما به مقصد براي تولیدات شترمرغ درون استان گوشزد کرد: دروازه اندر ۵ ماهه يكم و بعد امسال ۱۸۲ كالبد لحم جمل طاير تو استان تولید شده است.

مدیرکل غزوه کشاورزی مشرق جنوبی یادآور شد: این میزان لحم به طرف بها ۵۸٫۲ میلیارد ریال مدخل سرپوش ۲۵ فرد تولیدی تولید شده است.

ولی‌پورمطلق اظهار داشت: درب این موعد میزان لحم تولید شده انتساب به سمت موعد همانند ارزان پار که ۱۶۵٫۴ پيكر بوده است، ۱۰ درصد غي داشته است.

وی با بیان اینکه از این شمار حدود ۵۵ كالبد تو خويش استان استعمال شده است، افزود: همچنین ۱۲۷ پيكر به سمت برون استان صادر شده است.

مدیرکل جهادکشاورزی مشرق جنوبی با گوشه علامت راي بوسيله سوگند به  عدد سهم‌برداران درب بهر تعليم آموزش بارآوردن شترمرغ استان سخن: تو مبحث تربيت جمل طاير ۲۵ آدم قسمت‌حامل فعالیت دارند.

انتهای پیام/

[ad_2]