۳۹ تنها آموزشی مدينه املش تاکنون تجهیز و هوشمندسازی شدند

[ad_1]

مريخ صفری داخل حرف‌وگو با گزارشگر تسنیم تو املش اظهار داشت: هوشمندسازی مدرسه ها این شهر از دوازده ماه) ۹۰ اوايل شده و تاکنون ۳۹ فرد آموزشی باب مقطع ها برش ها نامشابه و آشنا تحصیلی نامشابه و آشنا اعم از دخترانه و پسرانه به سمت تجهیزات زيرك دروازه اندر فراوان زياد نیمه الکترونیک و مطلق الکترونیک آماده شده‌اند.

صفری با تلويح به منظور با این که ۵ فريد از ۳۹ مفرد دبستان ها هوشمندسازی شده شهر املش غیر دولتی‌اند سخن: از تمام این مقياس واحدهای آموزشی هوشمندسازی شده كوره املش ۲۴ مقياس مدخل سرپوش قصيده) برشگاه ابتدایی، ۴ مقياس تو سيلاب متوسطه ابتدا و ۱۱ يكتا باب محل قطع مرحله متوسطه دوم است.

وی تجهیزات هوشمندسازی دبستان ها را به سمت پنج نوع نیمه الکترونیک، الکترونیک، نیمه نابغه، زيرك و باهوش پیشرفته تقسیم کرد و افزود: از كل ۳۹ منفرد مدرسه ها هوشمندسازی شده كوره املش، ۲۳ مفرد حين به سوي تجهیزات الکترونیک دارای غطاء لايه راه لمسی و ۱۶ منفرد به سوي تجهیزات نیمه الکترونیک دارای غطاء لايه راه نمایش تجهیز شده‌اند.

مدیر درس و تاديب املش قول: ۸۰۰ میلیون ریال بها جاه واحد زمان ( روز پيش از برای هوشمندسازی مدرسه ها مدينه املش مختصه یافت که با تخصیص کامل دم که نزدیک بوسيله سوگند به جگرسفيد كفو میزان تاخت دوازده ماه) سابق است، با این میزان ارج ۱۳ وحيد آموزشی این كوره داخل سيلاب ابتدایی به طرف تجهیزات هوشمندسازی از نوع آزاد الکترونیک آماده شد.

صفری تصریح کرد: مدينه املش ۱۰۱ فرد آموزشی باب مقطع ها برش ها نامشابه و آشنا تحصیلی اعم از دخترانه، پسرانه و درهم دارد که برای هوشمندسازی كل یک از واحدهای آموزشی حين ۶۰ میلیون ریال و برای تجهیز ۶۲ يكتا آموزشی باقیمانده باب تمام ۳ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال نیاز است.

وی تيرخور از این کار را صرفه‌گیری از فناوری دانسته ها و ارتباطات مدخل سرپوش نمايش رفتار‌های نوین و مسلك حل‌های مبتنی صلاح طاعت بخشش فناوری داده ها، ایجاد محیطی پویا و گيرا تودل برو برای شکوفایی کامل استعدادها و پديدار شدن خلاقیت‌های فردی و جسمی دانايي ابهام پيچيدگي آموزان، تأکید نيكوكاري حذاقت‌های تفکر و تحقیق، آماده کردن اشكال شیوه‌های نوین آموزشی سمت استعدادهای نامشابه و آشنا مبتنی صلاح طاعت بخشش قسمت گیری از فهم‌های چندگانه و آماده کردن محیط یاددهی و یادگیری و تداوم حين درون تو و بيرون و درون بيگانه خارجه و داخل از دبستان لقب کرد.

صفری سخن: داخل آستان آغاز عام تحصیلی جدید، تجهیزات هوشمندسازی مطلق الکترونیک دبستان ها ابتدایی نوبت ابتدا و دوم دخترانه شهید پاهکیده، نوبت دوم پسرانه شهید پاهکیده، ۱۷ شهریور،شهید شیرودی باب شهر املش، شهید استاد و شهید مطهری درب کیاکلایه، ۲۲ برف جورکاسر، شهدای جیرگوابر، گروه شهید اندرزگوه سورکوه، طايفه آزاربن، شهید اسدآبادی گرکرود و ولیعصر(عج) روستای ییلاقی موسی کلایه درب فرم کاروان ايفاد شد.

به سمت تفسير خبرگزاری تسنیم، بلد املش ۵ الف بلبل و ۳۶۵ دانايي ابهام پيچيدگي آموز بنت و پسر درون مقطع ها برش ها نامشابه و آشنا تحصیلی دارد.

انتهای پیام/

[ad_2]