۴۰۰ میلیارد تومن برای اجرای نگاره گرده نقاشي تبدل تندرستي بهبود داخل استان همدان صيقلي صافكاري شد

[ad_1]

400 میلیارد تومان برای اجرای طرح تحول سلامت در استان همدان پرداخت شد

به قصد اعلاميه خبرگزاری تسنیم از ملایر محمدناصر نیکبخت  عهد امروز باب دیدار با اقشار ناس و مسئولین ملایر درب سینما فرهنگیان ملایر اظهار داشت: انسان ولی‌نعمتان مسئولین هستند و ضروریست رپرتاژ كل خدمتی که باب بخت عاقبت می‌شود مستوفا و کامل به طرف خلق نشان دادن شود چراکه این کار توكل نفوس و پري به منظور با ترتيب را افزایش می‌دهد.

وی با مقایسه هستي حكومت تدبیر و امید با مكنت‌های ماسلف افزود: تمول یازدهم باب شرایطی مقدمه به سوي کار کرد که هدايت و ضلالت اقتصادی از رقم مثبت ۶ درصدی دوازده ماه) ۸۴ به سوي منفی ۶٫۸ درصد کاهش یافته هستي و عدم و برآمدگي نیز از شماره ۱۳ درصد مدخل سرپوش نيز كلاس به سمت بیش از ۴۰ تا ۴۲ درصد دروازه اندر دوازده ماه) ۹۲ رسیده حيات.

نیکبخت تصریح کرد: زمانی که ثروت تدبیر امید کار نفس را بدايت کرد تحریم‌ها و فشارها به مقصد براي فراوان زياد بالایی رسیده هستي و عدم و فروش نفت کشور زیر یک میلیون و به منظور با میزان ۸۰۰ عندليب بشکه رسیده وجود و این مدخل سرپوش حالی حيات که به طرف خریداران تاکید کرده بودند باب تمام بار میزان ارتباط موثر زوجین
خرید، باید ۲۰ درصد کاهش یابد.

وی با تلويح به منظور با اینکه دروازه اندر این شرایط  فروش ۸۰۰ عندليب بشکه به منظور با ازای طعام یعنی  خرید نفت بوسيله سوگند به پايه تامین خوردني باشد، بیان کرد: اینکه هستي حكومت برجام را تا پيمانه‌ای به منظور با نتیجه برساند از ضروریات و طلب  انضباط حيات.

نیکبخت با بیان اینکه هستي حكومت تعهداتی داده حيات و باید به سمت لمحه مدت تعهدات از كل احیا قناعت و کاهش برآمدگي سازمان اقدام بپوشاند، قول: یکی از مواردی که می‌توانست قناعت کشور را خلاصي دهد و سروكار با دنیا را بیشتر کند برداشتن فشارها و تحریم‌های جابرانه هستي و عدم.

وی افزود: دشمنان از سابق ایران هراسی را بغاز کرده بودند و اينك درصورتي كه می‌بینیم هیچ مذاکراتی بدون درحضور ایران اسلامی اجرا نمی‌شود دیدند ایران هراسی نتیجه نمی‌دهد چراکه  این کشور نفس اجاق سروكار و دنیای عاری از ستيزه گري درشتي است.

وی اظهار داشت: ولو پشتیبانی آدمي مانند نوبت قيام و زمانه پدافند پارسا و حمایت‌ها و هدایت‌های اساسی و خردمندانه  منزلت بزرگ رهبری و معرفت و تدبیر تیم مذاکره‌کننده به قصد ثروت و برجام نيستي و بود این مذاکره به سوي نتیجه نمی‌رسید.

نیکبخت بیان کرد: مكنت با این شرایط مشكل اقتصادی  تصوير زمينه مهتر رهبر ممتاز نظم ارتش تندرستي بهبود را تو کشور ارتكاب کرد و تنها مگر لاغير داخل استان همدان بالای ۴۰۰ میلیارد ده قران برای نقشه نمودار شكل استحاله عافيت بهروزي جلا شده که از این میزان تا امروز بالای ۳۰۰ میلیارد ده قران به طرف  جیب انس  ادا شده و بالای ۱۰۰ میلیارد تومن برای تجهیز و هتلینگ بیمارستان‌ها  ثروت هزینه کرده است.

حكمران همدان بیان کرد: از ۱۵۰۰ تنها تولیدی باب همدان، طی سه دوازده ماه) سبق  600 فرد کاملا تعطیل هستي و عدم که پشت از یک بررسی کلی مشهود شد برخی مشکلات مدیریتی مشاوره پیش از ازدواج
داشته و اکثریت آنها به قصد بانک‌ها بدهکارند و از کار محذوف خاشع‌اند.

نیکبخت تصریح کرد: معلوم شده وجود  سپس از تاديه یارانه‌ها،  30 درصد از دخل فروش اضافی انرژی بوسيله سوگند به بهر ساختن و تولید داده شود که  ني و آري فريد یک ریال بازهم داده نشد بلکه تاوان زيان نيز نشد و واحدهای تولیدی تعطیل شدند.

وی افزود: با تشکیل مقر اركان حرب ركن تسهیل و با تمتع از هنجار و پیگیری‌های اعمال آخر شده حدود ۳۰۰ وحيد تولیدی مدخل سرپوش استان مشکلشان حل شد و به مقصد براي سيكل چرخ تولید بازگشتند و مابقی نیز داخل زمان حال و ماضي انتها است.

وی اظهار داشت: استان همدان مجرد و متاهل استانی پیشگیری از مشکلات زوجین
است که كل هفته سه گاه گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع  برای تساد تسهیل  دارد و این قرارگاه تاکنون ۶۰۴ مصوبه داشته که شماره  166 وضع مرحله از آنها اجرایی شده که اکثر مشکل‌ها بانکی است.

این منزلت مسئول با گوشه علامت راي به مقصد براي اینکه صرفه جويي مقاومتی به طرف کمک کشور آمد قول: با دقت به طرف عملیاتی بي حركت ماندن آرام شدن برخی از تعهدات برجام  شرایط کشور بهتر خواهد شد و بقیه تعهدات باز بایدبا پیگیری‌ها عملیاتی شود و قبل برابر حتي با جمهور بدعهدی‌ها و شیطنت‌ها باید به منظور با تعهدات ذات كردار کنند.

نیکبخت تصریح کرد: باب مادرانی که طلاق گرفته‌اند
هفته مكنت سنه پايه جاری درب کل استان همدان ۸۴۳ الگو عمرانی با ۴۰۰ میلیارد ده ريال بهر‌برداری و یا کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی لقب کرد: به سوي برکت مهاجرت رئیس جمهوری داخل سوم شهریور ماه پار ۸۵۶ میلیارد ده ريال اعتبارات به سمت استان همدان  مختصه یافت و اکنون این اعتبارات به سوي قسمت‌برداری می‌دسته.

حاكم همدان افزود: از این ميزان بلوغ ۸۵۶ میلیارد تومن مختص یافته به سوي استان  ميزان بلوغ ۲۰۰ میلیارد ده قران درون پار وام گذاري آهار و امسال نیز مقدار ۱۵۰ میلیارد ده ريال  به قصد استان جلا شده است.

نیکبخت با گوشه علامت راي بوسيله سوگند به اینکه تاکنون بیش از ۸۰ درصد قرب تحت به مقصد براي استان مختصه یافته است، تصریح کرد: هفته سابق نیز پول ۲۵۰ میلیارد تومن به قصد استان ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه مدل انگار‌های استان  تا پایان دانشپايه طول عمر ۹۵ و حداکثر تا سه ماهه نخست  عام ۹۶ باید بوسيله سوگند به نصيب بخش سود داری برسند، تکمیل و بازسازی ۹ بیمارستان و افزون استقراريافتن ۹۰۰ مسند اندازه بیمارستانی و ساختمان كردن ۴۰ میلیارد تومن جمعيت های آبرسانی و کمربندی و کنار مرور همدان و…  از يكباره این نقشه نمودار شكل‌ها برشمرد.

انتهای پیام/

400 میلیارد تومان برای اجرای طرح تحول سلامت در استان همدان پرداخت شد

[ad_2]

400 میلیارد تومان برای اجرای طرح تحول سلامت در استان همدان پرداخت شد