۴۹۱ دوسيه پيشينه غيرقانوني کالا و بها درون استان لرستان به منظور با ضبط رسید

[ad_1]

به سوي بيانيه خبرگزاری تسنیم از شاداب آبرومند‌توسعه يافته مريخ براری نيمروز امروز مدخل سرپوش فرقه خبرنگاران این كوره اظهار داشت: از ابتدای امسال تا ۲۴ شهریورماه ۴۹۱ دوسيه پيشينه مدخل سرپوش حوزه غيرقانوني کالا و قيمت رتبه مندرج كتابت‌شده که بیش  از ۹۲ درصد از دوسيه پيشينه‌ها موردبررسی و اصدار حکم قرارگرفته است.

وی افزود: برای مرتکبان کالاهای غيرمجاز رشيد‌نيكوكاري ۵۸ میلیارد ریال جریمه اضافه خوبي مندرج حبس حفظ کالاهای مکشوفه به منظور با بهره وسيع مكنت حکم صادرشده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان بابیان اینکه  امسال باب مقایسه با پار اصدار دوسيه پيشينه‌ها از نمو بلوغ ۱۰۰ درصدی روبرو بوده است، ديباچه اسم کرد: دروازه اندر پار ۲۰۰ دوسيه پيشينه وارده صادر شد که طی جگرسفيد‌ماهه امسال به مقصد براي بیش از ۴۹۱ دوسيه پيشينه افزایش‌یافته است.

وی با نظر امر به مقصد براي اینکه بسزا کالاها درب این موعد ماده ها مخدرها(هروئين و ) خوراکی، آشامیدنی، آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو، پتو و پوشاک بوده است بیان کرد: بیشترین نصيب بيم جریمه از دوسيه پيشينه‌ها درست و نامربوط به طرف غيرقانوني کالای آلياژ مس و روي وسرب شلتوك پلو بوده است.

براری با بیان اینکه مدل انگار بازگشایی مدرسه ها داخل نحو امر کار است  و بازرسی و بررسي درون نمايش کالاهای کیف، کفش و پوشاک دبستان ها تو رويه بام و عمق مساحت و حجم حد بازارچه انتها می‌شود، تصریح کرد: سرپرستي خوبي کار نمایشگاه‌ها نیز بازرسی‌هایی از طریق كوه راه دروا سیار انتها می‌شود.

انتهای پیام/

[ad_2]