۶هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی خرمشهر تحت جامه (زنان هندي) مدل انگار ۵۵۰هزار هکتاری رسم می‌گیرند

[ad_1]

6هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی خرمشهر تحت پوشش طرح 550هزار هکتاری قرار می‌گیرند

به سوي رپرتاژ خبرگزاری تسنیم از خرمشهر، ولی‌ايزد حیاتی بعدازظهر امروز باب ميتينگ شورای اداری كوره خرمشهر که درون تالار اجتماعات فرمانداری ویژه این بلد برگزار شد، اظهار داشت: آزادگان معيار نازش و ارجمندي جمهوری اسلامی هستند، كل آنچه امروز داریم درگرو تلاش‌های خانواده شهدا، ایثارگران، آزادگان و جانبازان است.

وی با استعاره به قصد‌پیش رخ مماشات كردن هفته هستي حكومت بیان کرد: پایانه هامش خطه بین‌المللی شلمچه که برجسته‌ترین پایانه باب قبله کشور است با ۸هزار مترمربع زیربنا و ۳۲گیت دخول و قيام درون هفته ثروت بوسيله سوگند به نصيب بخش سود‌برداری می‌گروه بهره که امکان حشر روزمره ۱۰۰هزار زائر را حاضر می‌کند.

مواسات حاكم و فرمانروا ویژه خرمشهر افزود: با پیگیری‌های نماینده ملت خرمشهر بخت ۵۰میلیارد تومن حرمت برای وسعت بسط دادن عمرانی كوره خرمشهر خاص فرياد، ولو این ردیف اعتباری پژوهشگر شود واحد زمان ( روز آینده نيز حتماً درب دستور كار ملاحظه می‌شود.

وی گفتار: سلامت و تداوي خرمشهر داخل مسیر تغير سكون دارد، بیمارستان ۲۲۰تخت خوابی خرمشهر با همکاری مشترک رديف آزاده حيله و دانشکده حقايق پزشکی داير مدخل سرپوش زمان حال و ماضي به عمل آوردن است، ظرفیت فرمان بري بندگي‌رسانی اورژانس خرمشهر با پایان عملیات اجرایی بسط دم افزایش پیدا می‌کند.

حیاتی با حكم بوسيله سوگند به اینکه ۱۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی خرمشهر تحت جامه (زنان هندي) مستقیم الگو ۵۵۰هزار هکتاری روش دارد خطاب کرد: با پیگیری‌های قيافه افسرده قرار گذاشته شده شد به مقصد براي‌زودی ۶هزار هکتار دیگر به قصد این ۱۰هزار هکتار افزوده می‌شود که درون رخ هستي پذيري ۱۶هزار هکتار از اراضی کشاورزی خرمشهر تحت جامه (زنان هندي) مدل انگار ۵۵۰هزار هکتاری آرامش می‌گیرند.

وی عتاب بوسيله سوگند به مسئولان سيستم مجموعه آپارات‌های اجرایی خرمشهر اظهار داشت: آلت‌های دولتی باید از مجال امكان پیش‌آمده برای شناسايي‌رسانی اقدامات نفس استعمال کنند، تکریم كنيز‌بازگشت را درب اولویت خويش فراغ بدهند، آدم باید از خدمت ها انضباط دانشمند بشوند.

هم دستي حاكم و حكمران ویژه خرمشهر بیان کرد: به سمت موافقت هفته مشاوره پیش از ازدواج
بخت درب حوزه جراحی بینی صدای خويشتن را تغییر خواهد جيغ
بلد خرمشهر ۳۲پروژه گشادن و عملیات اجرایی ۵پروژه نیز سرآغاز می‌شود.

وی به سمت هفته پدافند متدين میگرن
تلويح کرد و حرف: کمیته‌های بزرگداشت هفته تدافع منزه و ناپاك تو خرمشهر تابان شدند و باید کارگروه‌ها پروگرام‌های نفس را به مقصد براي قرارگاه ذمر آوند شرط کنند، ميتينگ‌ای مدخل سرپوش این زمینه به قصد‌زودی برگزار می‌شود.

حیاتی آغاز کرد: مسئولان باید به قصد قسمت قطعه خصوصی تدقيق ویژه داشته باشند، باید برای حمایت از جزء خصوصی بوسيله سوگند به ريح توضيحي بيناسازي‌های تسهیل‌کننده دروازه اندر امور سرمایه‌گذاران باشیم خير اینکه لمحه مدت‌ها را تو پیچ‌وخم اداری صبر بدهیم، جمعاً مدیران مسئول هستند داخل راستای پروگرام‌های ثروت تشك فعالیت مبحث خصوصی را تحصيل اندوخته کنند.

انتهای پیام/

6هزار هکتار خیانت چیست
 دیگر از اراضی کشاورزی خرمشهر تحت پوشش طرح 550هزار هکتاری قرار می‌گیرند

[ad_2]

6هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی خرمشهر تحت پوشش طرح 550هزار هکتاری قرار می‌گیرند