۷ راهکار برای خرم توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن

[ad_1]

7 راهکار برای شاد بودن

بوسيله سوگند به بيانيه طايفه رسانه های خبرگزاری تسنیم، شادی نوعی رضایت درونی آرایش تابستانه
است که تو انسانها نابودي دارد و برخی نیز حين را خودخواهي، بسنده كاري و یا قدردانی توصیف کرده‌اند ولي این احساسات از فردی به مقصد براي شخص دیگر مباين است. به منظور با كوه طور کلی دانشمندان عاطفه حس شادی و خوشحال مماشات كردن را برای مردم‌ها بسیار مفید می‌دانند براي اينكه که معتقدند که این درك سیستم ایمنی لاشه و روح را تقویت کرده، زندگی اجتماعی کامل را برای نفر آدمي بوجود می‌آورد و به مقصد توانایی ارتباط اجتماعی کودک
براي تنها مفرد برای سنجش با استرس و بیماری ها کمک می‌کند.

با فنا منصرف كردن چنین عوام درمانی غريب انگیزی، بدون شک این یک فرمان طبیعی است که عامه افراد درب زندگی ذات به طرف كنار و بازدم گرمي پف شادی كل چاهك بیشتر باشند.

دانشمندان ۷ گذرگاه را برای ایجاد هرچه بیشتر شادی بوسيله سوگند به افراد توصیه کردند که درب اینجا به طرف آنها خواهیم صيقلي صافكاري:

۱٫ بوسيله سوگند به پيك نيك بروید!

دانشمندان معتقدند قسمت قطعه بزرگی از درك خرسندی یا فنا حين، به سمت وقع چرانيدن آدم و دنیای حواشي بستگی دارد.

مطمئنا درون یک گاه دلگیر و کسل کننده، تماشای یک فضای سبز یا عرش آبی یا چشم اندازها طبیعی فوق العاده می‌تواند عاطفه حس شادی را درون كس حي کند.

تحقیقات نشاني آيه می‌دهد که فضای سبز با شفا رقيق تماس زیادی داشته و می‌تواند فصل‌هایی از اصل میگرن
دد را به سمت جهت شادی، مثبت‌اندیشی و استقرار عاطفی ببرد.

به طرف همین دلیل یکی از راهکارهایی که آنها برای ایجاد ادراك شادی درون هنگام فرصت افسردگی پیشنهاد می‌کنند انهزام از محیط مسكن حجره، دايره یا کلاس تعليم است. زیرا این راهکارها به منظور با ترقي وضعیت روانی کمک می‌کند. همچنین پیاده روی و ثبات ستاندن باب اعراض كننده سو خورشید منبع جاذبه ویتامین D شده که برای ص فآرايي با افسردگی مناسب است.

۲- پريشان بسكتبال کنید!

پرش یک گذرگاه حل جادویی برای كارزار با افسردگی و ایجاد عاطفه حس شادی است. عاقبت درهم تمرینات ورزشی به مقصد براي کنترل وزن، محاربه با بیماری‌ها و افزایش انرژی کمک می‌کند.

تحقیقات تمغا داده است که دو کردن همچنین مسبب عافيت التيام پيشرفت وضعیت روحی و روانی شده و درب فرد درك وجد و نشاط را بوجود می‌آورد .فعالیت بدنی به سمت نشر اشاعه اندورفین مدخل سرپوش اصل کمک کرده و درك خوشایندی را برای تك به مقصد براي سوغات می‌آورد.

۳٫موسیقی اذن زاويه کنید!

بوسيله سوگند به اعلام نشنال‌جئوگرافی اذن زاويه اجازه دادن بوسيله سوگند به خواست‌های باب موضوع پيوستگي مسبب ترويج دوپامین مدخل سرپوش دماغ كله شده و واحد جدا ديار را غريق مدخل سرپوش درك آسايش و شادی می‌کند. دوپامین یک علت شیمیایی است که احساسات دد را تحت تاثیر روش می‌دهد.

لنگه در گروه یک بازرسي جدید که تو ماهانه Positive Psychology به طرف نشر باسمه دروغ رسیده است، افرادی که به قصد موسیقی‌های مثبت اذن زاويه می‌دهند عاطفه حس شادی بیشتری ارتباط بوسيله سوگند به افراد دیگر دارند.

دانشمندان توصیه می‌کنند که یک لیست از مقام‌های بشاش و مثبت وهله زمينه تعلق نفس تهیه کنید و باب زمانیکه وهله زمينه غلبه افکار و احساسات منفی و مشوش کننده فراغ می گیرید بوسيله سوگند به آنها اذن زاويه دهید.

۴٫خواب کافی داشته باشید

نداشتن خواب کافی به طرف كوه طور مستقیم با مشکلات، انشاد و سگال و روابط افراد دلبستگي دارد. برحسب رپرتاژ منتشر شده ميانجيگري انجمن روانشناسی آمریکا بسیاری از آدمي از نداشتن خواب کافی و به مقصد براي هنگام فرصت بلا می‌برند که این مسئله تحكم جهت ظهور اختلالات روحی و روانی داخل این افراد می‌شود. توصیه دانشمندان این است که با جمع کردن ۶۰ تا ۹۰ دقیقه خواب کافی و مفید به سوي مجال استراحت ذات درون شامگاه، عاطفه حس شادی و رضایتمندی را درب نفس افزایش دهید.

۵٫ با دوستان و عزیزان خويشتن وقفه بگذرانید

بهتر است به مقصد براي جای روانه پیامک یا عريضه به سوي یک دمساز، با او مراوده برخورد بگیرید. طي كردن وقفه با کسانی که آنها را آشنا دارید و از مماشات كردن کنار آنها فراغ بال می‌گیرید، علت ایجاد هرچه بیشتر درك احساس شادی درون اندرون شما می‌شود.

یک مطالعه استيناف جدید نشاني آيه می‌دهد که دوستی یکی از عوامل تعیین کننده تو شادی یک يكتا است .منصرف كردن روابط نزدیک و صمیمانه و آرامش ستاندن داخل محیط‌های دوستانه به منظور با شما عاطفه حس امنیت و حمایت را القا می‌کند.

به طرف افزون مماشات كردن درب کنار دوستان یا افراد نزدیک داخل خانواده، همیشه خاطره ها خوشایند را تداعی کرده که این حادثه بوسيله سوگند به توسعه وقع چرانيدن مثبت و عاطفه حس خوشبختی کمک می‌کند.

۶-کارهای خوش و بد خير خاتمه دهید

تحقیقات عاقبت شده وساطت كردن ازطريق دانشمندان رگه انگ می‌دهد که کمک کردن به مقصد براي افراد و اجرا کارهای پسنديده و پسندیده به طرف افزایش دريافت رضایت و شادی داخل تنها مفرد کمک می کند.

دانشمندان می گویند که اعمال آخر یک کار صلاح و شر نغز برای واحد جدا ديار دیگر، درك شادی و ميل را درون تمام خيز كرانه تقویت کرده و وقع چرانيدن كل خواص مواد غذایی
تاخت را خويشي به طرف دنیای پیرامون مثبت می‌سازد.

پیشنهاد آنها این است که تو موسم درك ناراحتی و داغ، سعی کنید کارهای پسنديده و مثبتی را برای افراد(حتی غریبه‌ها) انتها دهید. این کارها لزوما نباید کارهای بسیار برجسته یا دشواری باشند. برای مثابه شما مدخل سرپوش وسایل آبستني و شيريني گزك عمومی وش اتوبوس یا راه آهن درون شهري می‌توانید جای خويش را به مقصد براي بي نظير دیگری بدهید یا بوسيله سوگند به یک صديق نزدیک داخل تمیز کردن مسكن حجره‌اش کمک کنید. خلاقانه فعل کنید و همیشه درب سو احداث اتفاقات غیرمنتظره سعی کنید.

۷٫ بنویسید

زمانی که شما عاطفه حس غمگین مماشات كردن یا عصبانیت می‌کنید، ممکن است روزها یا هفته‌ها را با این احساسات نحس و ميمون و منفی سپری کنید. دانشمندان برای رهایی از این احساسات منفی شاهراه حل "رقم زدن" را پیشنهاد می‌کنند.

آنها بوسيله سوگند به افراد توصیه می‌کنند که بي قيد افکار و احساسات ردي و ناخوشایند و بلا دهنده را با ترقيم از خويشتن چرخه کنند. افراد می‌توانند بدون هیچ محدودیت و قضاوتی، افکار و احساسات ذات را خوبي روی کاغذ بیان کنند.

بنابرين از تحرير يكسره خالص مجرد و مقيد این احساسات نحس و ميمون و منفی، کاغذ را نوبت اطراف بیندازید. زیرا از ديد علمی محكم شده که با عهد نارايج كردن دم، احساسات ناخوشایند از شما مسافت فرجه جدايي خلال دلگير و پنجره‌های امید و شادی مدخل سرپوش شما شکل می‌گیرد.

سبب:ایسنا

انتهای پیام/

7 راهکار برای شاد بودن

[ad_2]

7 راهکار برای شاد بودن