۷۵۰۰ شخص به مقصد براي نواحي عملیاتی استان ایلام ارسال می‌شوند

[ad_1]

7500 نفر به مناطق عملیاتی استان ایلام اعزام می‌شوند

سرهنگ دليل سند اله منصوربیگی تو حرف‌وگو با گزارشگر تسنیم مدخل سرپوش ایلام، اظهار کنترل ذهن
داشت: از ابتدای شهریور به طرف موعد یک ماه روزمره کاروان‌هایی از یادمان‌های مدافعه و تك اقدس استان ایلام بازدید می‌کنند.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران از شهریورماه کاروان‌هایی را برای بازدید از منطقه ها عملیاتی و یادمان‌های دافع پاك داخل منطقه ها مرزی استان مطلع ایلام می‌کند، افزود: این کاروان‌های ۳۰۰ نفره به قصد موعد تاخت گاه دروازه اندر استان ایلام سكنا دارند.

مسئول دستگاه اردویی راهیان سو جند امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام لقب کرد: این کاروان‌ها از كورس دور یادمان پدافند سبوح باب ایلام و مهران بازدید می‌کنند.

وی حرف: کاروان‌های راهیان تلاء لو از یادمان امیرالمؤمنین پیشگیری از مشکلات زوجین
(ع) و مكان ایثار باب مهران بازدید می‌کنند و تمامی امکانات من وشما برای بازدید این کاروان‌ها ميسر كسب شده است.

سرهنگ منصوربیگی حالي کرد: از صيف و زمستان امسال تا کنون بیش از ۷۰۰۰ شخص از یادمان‌های پدافند قبل از عمل جراحی
قدوس دروازه اندر استان ایلام بازدید کرده‌اند و تا پایان شهریور ماه نیز بیش از ۷۵۰۰ شخص از انتخاب شغل ومشاوره شغلی
قبل شهرداری تهران از یادمان‌های پدافند پارسا درون ایلام بازدید می‌کنند.

انتهای پیام/

7500 نفر به مناطق عملیاتی استان ایلام اعزام می‌شوند

[ad_2]

7500 نفر به مناطق عملیاتی استان ایلام اعزام می‌شوند