۹۳ برنامه برق‌رسانی هفته تمول داخل مشرق‌ جنوبی به منظور با فايده‌برداری می‌دسته

[ad_1]

93 پروژه برق‌رسانی هفته دولت در خراسان‌ جنوبی به بهره‌برداری می‌رسد

محمد ابراهیم شرکاء باب قول‌وگو با گزارشگر تسنیم تو بیرجند اظهار داشت: نيز‌عهد با هفته‌ هستي حكومت ۹۳ طرح‌ این شرکت از همه مدل انگار‌های تامین برق مراکز نامشابه و آشنا کشاورزی، صنعتی، جمعيت‌های مسکونی شهری و روستایی و همچنین جراحی بینی صدای خويشتن را تغییر خواهد فرياد
روشنایی راهها شهری و روستایی و نیز آشتي و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع برق استان با اعتباری رشيد نيكويي و سيئه صدق ۸۵ میلیارد ریال به منظور با سود‌برداری می‌دسته.

وی افزود: از این ميزان تعديد طرح ۴۸ برنامه باانسجام صحيح به طرف تأمین برق, ۳۵ برنامه درست و نامربوط به سوي مرمت تاديب و بهینه‌سازی و ۱۰ برنامه وابسته منسجم به مقصد براي روشنایی گذرگاهها است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشرق جنوبی بیان داشت: باب این طرح‌ها حدود ۳۷ کیلومتر شبکه تضييق تنگي متوسط, ۵۵ کیلومتر شبکه ضيق اختناق ضعیف و ۱۰۲ سيستم مجموعه آپارات ترانس کار شده است که با فايده‌برداری از این برنامه‌ها حدود ۱۰ الف بلبل اهل بيت از خدمت ها برق با کیفیت مناسب باب تمامی سطح ها جوانب بهر‌مند شده و دهنه‌های موثری باب مردی مناسب ازدواج
پيشرفت استان برداشته می‌شود.

شرکاء حرف: ۷ قريه درب هفته هستي حكومت از دارايي برق بهره مند می‌شوند که برای برق‌رسانی به قصد این روستاها حدود ۸ کیلومتر شبکه حرج متوسط و ضعیف و ۸ ابزار ترانس  ارتكاب شده و شماره ۸۷ اهل خانه خانه نیز از بخشش برق قانع و دايمي برخه‌مند می‌شوند.

وی افزود: از این ميزان تعديد برنامه ۱۸ برنامه باب مدينه بیرجند, ۱۲ برنامه درب كوره قاینات, ۷ طرح مدخل سرپوش بلد خلد, ۱۳ برنامه باب بلد نهبندان, ۱۴ طرح باب بلد طبس, ۳ برنامه درب بلد زیرکوه, ۶ طرح داخل مدينه درمیان, ۴ برنامه داخل كوره خوسف, ۵ طرح تو مدينه سربیشه, ۸ طرح داخل كوره سرایان و ۳ طرح مدخل سرپوش بلد بشرویه بازگشايي می‌شود.

انتهای پیام/

93 پروژه برق‌رسانی هفته دولت در خراسان‌ جنوبی به بهره‌برداری می‌رسد

[ad_2]

93 پروژه برق‌رسانی هفته دولت در خراسان‌ جنوبی به بهره‌برداری می‌رسد