FATF از مصادیق نفاذ اعتبار بعد از برجام است/نباید دستور فرياد قشون که قايمه قيام است دستخوش محدودیت شود

[ad_1]

آیت‌دادار عبدالمحمود عبداللهی نماینده اصفهان دروازه اندر محفل خبرگان رهبری باب حرف‌وگو با گزارشگر سیاسی كلوب خبرنگاران تسنیم«پویا»، درمورد پیوستن ایران به سوي کنوانسیون FATF با بیان اینکه پس‌نشینی‌ها تا چاهك زمانی می‌خواهد بقيه پیدا کند، قول: از شاخصها و معیارهای اساسی تحول مساله ايستادگي و حرکت ناسازگار خصم استثمار و استکبار است. اینکه مدخل سرپوش تعاملات با کشورهای خارجی این مبنا راه اساسی تحول گريبانگير فتور می‌شود، حيرت آمیز است.

آیت‌دادار عبداللهی با اشارت به مقصد براي مساله خودتحریمی و اینکه دروازه اندر تعاملاتی تحت كنيه سكه‌شویی و رزم با تروریسم بگونه‌ای دهنه برنداریم که ستونهای اصلی اغتشاش وش گند پاسداران و تشکیلات دفاعی تو محدودیتهای مالی صبر بگیرند، گوشزد کرد: جای خيرگي دارد که ازچه مسئولین، اعيان و فرقه جوخه‌های سیاسی انتساب به مقصد براي این سوال جريان پوشيده همراهي می‌کنند؟ و زيرا انجمن را از واقعیت این قراداد وارد نمی‌کنند؟ این قولنامه با بخت اجتماع جمعيت و ناحيه رده بازار گره‌خورده است و باید خويشي بوسيله سوگند به ساعت روشنگری شود.

جزو جلسه خبرگان رهبری با تأکید احسان اینکه نباید «كارزار با پولشویی» و سروكار با برون  بوسيله سوگند به‌مشي‌ای باشد که تشکل‌هایی همچون گروه بهره‌رب لبنان تروریست تلقی شوند، اظهار کرد: نباید تشکیلاتی که بوسيله سوگند به طاقت تو كفو صهیونیسم نام دارد، گريبانگير ضيق اختناق و مضیقه‌های مالی و اقتصادی فراغت  بگیرد.

وی متذكر کرد: این امر با شاخصهای اولیه تنش و خطی که مرحوم معصوم ولي پيشرو(ره) و راهنما بزرگ اغتشاش تأکید دارد، گوناگون است. آرزو این است که هرچه زودتر مسئولین واقعیت را مشعشع و تشويش‌ها را رفع کنند.

آیت‌خدا عبداللهی با بیان اینکه اکنون مراقب می‌شویم هشدارهای رهبری برچه بالذات و پایه‌ای پیش‌بینی می‌شود، قول: عقلانیت سامان ایجاب کرد برجام امضاء شود ولي رهبری تأکید کردند مراقب باشیم عدو و غيرعادي ته چكاد ضمير اول شخص جمع کلاه نگذارد و فند نکنند. یکی از آسیبهای بعد از برجام مبحث رخنه حيات. وقتی جریاناتی نظير FATF را مشاهده می‌بینیم، عاطفه حس می‌کنیم از نيز پیامدها و حمايتگر توانايي است.

وی افزود: عدو و غيرعادي می‌خواهد با تمتع از این شكاف‌ها به مقصد براي کشور رخنه کند. ضمير اول شخص جمع باید جلوی نفاذ اعتبار، فريب‌ها و آسبیهای عدو و غيرعادي بعد از برجام را بگیریم.

انتهای پیام/

[ad_2]