"FATF" ‌نكبت، محاصره احاطه كردن و ‌نفاذ اعتبار دشمنان ‌را برای ‌ایران به سوي مرتبه می‌آورد‌

[ad_1]

به سوي خبر خبرگزاری تسنیم از قزوین، به منظور با شيريني گزك از پایگاه شناسايي‌رسانی جريده نماینده ولی فقیه تو استان قزوین آیت‌خدا عبدالکریم عابدینی داخل جلوس ماهیانه ائمه آدينه استان قزوین که دروازه اندر كتاب قدوه‌آدينه تاکستان برگزار شد، با تبریک میلاد قدوه هادی (ع)، اظهار کرد: ائمه آدينه مدخل سرپوش تمام انتخاباتی، جایگاه پدرانه ایفا کنند؛ مسلماً این به طرف معنای خنثی حرفه کردن نیست.

وی با بیان این‌که چنانچه ائمه آدينه خنثی شغل کنند، دیگران خلأ جایگاه پدرانه حين‌ها را مشحون می‌کنند، تصریح کرد: جا پدرانه یک روحانی هدایت، بیان معیارها، موازین و حمایت از حق است.

نماینده ولی‌فقیه داخل استان قزوین، برابر ائمه آدينه درب حوزه‌های علمیه، به طرف آغاز معلم را بسیار گرانبها دانست و بیان کرد: پيش ائمه آدينه با این جایگاه و مسئولیتی که دارند، مجال بسیار ارزشمندی است و باید از این فراغت بیش از پیش كاربرد بهره جويي کرد.

وی افزود: نزد ائمه آدينه داخل دانشگاه‌ها نیز بسیار اثرگذار خواهد وجود ليك معیارهایی برای دخول بوسيله سوگند به این محوطه هويت عرضه دارد که فرض است ائمه آدينه لنگه در گروه ضوابط و قوانین تعریف شده، شرایط پيش خويشتن را دروازه اندر فضای دانشگاهی آماده نمایند.

 عابدینیتأکید کرد: مسیر و تکلیف عام انبیاء درون غدیر معلوم شده و درون غدیر است که تيرخور و پيغمبري ساعت‌ها مشهود می‌شود و جمعاً تباين‌ مذهبی، احزاب و فراكسيون‌ها نیز باید باب مسیر غدیر نهاد استقرار گیرند.

وی تيمار جدی به سمت زاير احرام بسته و دهه حكم به منظور با معروف را ضروری دانست و لقب کرد: اینکه من وتو برای معروف و منکر چاهك چیزهایی را مورد شاهد ثبات دهیم، مهم است و باید مجاهدت کنیم تا فضای مردمی را درب این ایام به طرف خوبی مدیریت نماییم.

نماینده ولی‌فقیه باب استان قزوین افزود: معاهده FATF منکر بسیار بزرگی است؛ زیرا فوج عقيده راء ي کارشناسان خواری، پستي، محاصره احاطه كردن و زیر توانايي دشمنان صبر ستاندن را برای من واو بوسيله سوگند به وهله بر می‌آورد.

آیت‌آفريدگار عابدینی با تأکید نيكويي و سيئه صدق این‌که اهم و مهم درب مورد شاهد معروف و منکر باید با جدیت موقعيت دل سوزي روش گیرد، بیان کرد: چنانچه منکر جزئی درب اجتماع جمعيت مورد بحث موردتوجه طرح شده شود، نباید لمحه مدت‌بزرگي وهله زمينه مبالات فراغت گیرد که صدای تطبيق منکر برجسته‌تری نظیر FATF به منظور با اذن زاويه نرسد.

رهبر‌آدينه قزوین درب مسجد تام تاکستان و مدخل سرپوش بین توده این مدينه، تيمار بوسيله سوگند به تمثال اثرگذار شعررزمي راهپیمایی بین‌المللی اربعین داخل تبیین و ترویج دائره المعارف عاشورا را مهم ارزیابی کرد و سخن: رهبری صلاح طاعت بخشش روی پیاده روی اربعین دقت خاصی دارند و باید برای تقویت لحظه تكاپو بیشتری عاقبت دهیم.

نماینده ولی‌فقیه درب استان قزوین تصریح کرد: باید جديت کنیم تا این همایش مهتر رهبر ممتاز معرفتی و ایمانی با مدیریت بسیار خوبی ادا شود تا نفوس و پري درب رجعت از عتبات عالیات با مشکل مصادف نشوند.

وی اعلام کرد کرد: رهبری درب موسیقی دل سوزي به قصد خيز معیار «ميل‌انگیز مماشات كردن» و «بي خبري‌زا سازش كردن» را بايست و ضروری عمداً معلوم‌اند و چنانچه به سوي این معیارها که هیچ ابهامی درب ساعت نیست تيمار شود، بسیاری از مشکلات درون این حوزه معدوم می‌شود.

آیت‌دادار علی اسلامی، راهبر‌آدينه تاکستان باز درون این اجلاس به سمت تشریح اهمیت قضيه غدیر و ثمن و جایگاه لمحه مدت كارسازي و بیان کرد: باید اهتمام کنیم تا اهداف غدیر بیش از پیش باب سازمان و دروازه اندر بین جوانان ترویج شود.

انتهای پیام/

[ad_2]